Menu Close

Eighth Standard Sanskrit Grammar ( ८ वी संस्कृत व्याकरण )

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

संस्कृत व्याकरण

स्वरान्त, व्यंजनान्त , अनियमित शब्द ,संख्यावाचक शब्द,

१-४-६-११ आणि २-३-५-७-८-९ या दोन्ही गटातील धातूंचे कालरूपे

(वर्तमानकाळ, प्रथम भूतकाळ , आज्ञार्थ, विध्यार्थ – परस्मौपदी, आत्मनेपदी)

कर्तरी कर्मणी रूपे, धातुसाधित विशेष , त्वान्त – तुमन्त – त्यबन्त

अणव्यये,प्रयोजक रूपे , प्रयोग, संधी सोडवा , संधी करा ,

समानार्थी  व  विरुद्धार्थी शब्द वगैरे उपयुक्त व्याकरण.

————————————————————————–

अत्यंत  तज्ञ  व  अनुभवी शिक्षक  श्री. दिपक भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेली सीडी.

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
Zankar Educational cd's
Product Name
Eighth Standard Sanskrit Grammar ( ८ वी संस्कृत व्याकरण )

You may also like…